Meny

Mobil røntgentjeneste

Mobil røntgentjeneste er under planlegging med oppstart i januar 2014.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Vestre Viken HF (VVHF)og kommunene Asker, Bærum, Hurum, Røyken, Lier, Drammen, Sande, Svelvik, Nedre Eiker og Øvre Eiker. Det er VVHF, Klinikk for medisinsk diagnostikk som er prosjektansvarlig.

Tjenesten  er rettet mot pasienter/brukere som bor i døgnbemannet bolig, som sykehjem, omsorgsboliger, barneboliger og avlastingsboliger.

Mobil røntgentjeneste gikk over til ordinær drift 01.06.2016:

Mal avtale om mobil røntgentjeneste mellom NN kommune og Vestre Viken

 

Dokumenter
Prosjektdirektiv mobilt røntgen

Avtale om mobil røntgentjeneste

Sasutredning mobil røntgentjeneste for Vestre Viken HF og Asker, Bærum, Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker,Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker

Publisert 24.09.2013 10:55
Sist endret 10.01.2018 12:41