Meny

Kommunale øyeblikkelig hjelp- plasser

Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. (Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5)

Tilbudet som etableres skal være bedre eller like godt som et alternativt tilbud i spesialisthelsetjenesten. Kommunenes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp skal bli til ved et samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste og dokumenteres i de lovpålagte samarbeidsavtalene.

Pasientkategori, kompetanse, støttefunksjoner og utstyrsbehov, samt lokalisasjon av tilbudet er hovedområder som bør diskuteres og inkluderes i samarbeidsavtalen. Partene bør i fellesskap også kartlegge, vurdere og analysere andre viktige områder som har betydning for tilbudet.

Disse sidene vil bli oppdatert med informasjon om status for øyeblikkelig hjelp- plasser i de enkelte kommunene i kommunehelsesamarbeidet.

Les mer om kommuenenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold og last ned veledningsmateriell hos Helsedirektoratet: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold - veiledningsmateriell

 Veiledningsmateriell øyeblikkelig hjelp- plasser

Publisert 02.07.2013 13:48
Sist endret 02.07.2013 13:49