Meny

Bedre samhandling rundt pasienter med voldsrisko

Dette prosjektet omhandler samarbeidet mellom VVHF, PAL, Drammen kommune og Drammen DPS rundt pasienter med alvorlig psykisk lidelse og voldsproblematikk. Det organiseres som et likeverdig toparts samarbeid mellom VVHF, PHR og Drammen kommune.

Prosjektet planlegges med tre faser, oppstartsfase med kartlegging av nåsituasjon som hovedtema, utviklingsfase hvor eventuelle tiltak iverksettes og en evalueringsfase for å se mulig effekt av tiltak. Den første fasen av prosjektet startet 08.04.2013 og det er tenkt gjennomført i løpet av et år. Der det skal kartlegges hvordan samarbeidet mellom de forskjellige nivåene i behandlingstilbudet for den aktuelle pasientgruppen mtp. hvordan voldsrisikokartlegging- og håndtering fungerer i dag. Dette vil konkret gjelde samarbeidet mellom Psykiatrisk avdeling Lier, Drammen DPS og Drammen kommune. Særlig fokus rettes mot overgangene mellom nivåene, det vil si fra lukket døgnpost, til en eventuell overføring til åpen seksjon ved Drammen DPS og frem til pasienten mottar helsetjenester i egen bolig i kommunen.

Prosjektet skal synliggjøre områder som fungerer tilfredsstillende og identifisere områder som kan forbedres. Kartleggingen skal gjennomføres ved å intervjue personell ved sykehuset og kommunen.

Les prosjektdirektiv for Bedre samhandling rundt pasienter med voldsrisko

Publisert 24.09.2013 10:57
Sist endret 24.09.2013 10:57