Meny

Prosjekter

Prosjektoversikt 2014

 • 24.09.2013

  Mobil røntgentjeneste

  Mobil røntgentjeneste er under planlegging med oppstart i januar 2014. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Vestre Viken HF (VVHF)og kommunene Asker, Bærum, Hurum, Røyken, Lier, Drammen, Sande, Svelvik, Nedre Eiker og Øvre Eiker. Det er VVHF, Klinikk for medisinsk diagnostikk som er prosjektansvarlig....

 • 13.06.2012

  Bolighelseprosjektet

  Kommunene i Drammensregionene opplever store utfordringer med å tilby egnede bo- og behandlingstilbud til en gruppe brukere med alvorlig psykisk lidelse med vold og annen farlighetsproblematikk. Dette er en liten gruppe innenfor befolkningsgruppen som har psykiske lidelser, og kommunene ønsker å samarbeide...

 • 24.09.2013

  Bedre samhandling rundt pasienter med voldsrisko

  Dette prosjektet omhandler samarbeidet mellom VVHF, PAL, Drammen kommune og Drammen DPS rundt pasienter med alvorlig psykisk lidelse og voldsproblematikk. Det organiseres som et likeverdig toparts samarbeid mellom VVHF, PHR og Drammen kommune. Prosjektet planlegges med tre faser, oppstartsfase med...

 • 08.08.2013

  Kompetanse og nettverksprosjektet

  Prosjektleder: Liv Elisabeth Havnerås Kompetanse og nettverksprosjektet har i 2013 fokus på å prøve ut måter å samarbeide på: Samarbeid og samhandling prøves ut gjennom fagnettverk, fagopplæring, og interkommunal tjenesteutvikling. Prosjektet følger etablerte nettverk og bidrar til å skape nye. Etablerte...

 • 02.07.2013

  Kommunale øyeblikkelig hjelp- plasser

  Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. (Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5) Tilbudet som...

 • 10.07.2012

  Samhandlingsteam

  Et samarbeidsprosjekt mellom Drammen og Lier Kommune og Drammen DPS og NAV Teamet starter opp 19 august 2013. Målgruppe Samhandlingsteamets målgruppe er personer i Drammen og Lier kommune med stor funksjonsvikt som følge av psykisk lidelse og/eller ruslidelse samt svak eller ingen tilknytning til det...

 • 11.06.2013

  Tidligere prosjekter

Publisert 11.06.2013 14:50
Sist endret 11.06.2013 14:50