Meny

Om Kommunehelsesamarbeid Drammensområdet

Kommunene i Drammensområdet (Drammen, Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik) har, i samarbeid med Vestre Viken Drammen sykehus og Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), etablert et omfattende felles prosjektarbeid knyttet til Samhandlingsreformen. Prosjektet "Samhandlingsreformen i Drammensregionen 2012" ble etablert høsten 2010, og ble avsluttet våren 2012. Samarbeidet er videreført i form av "Kommunehelsesamarbeid - Drammensområdet" (KHS-do) som en faglig og administrativ arbeidsmodell med følgende deltakere: Helse- , sosial-, omsorg ved kommunalsjef / direktør fra hver kommune, samhandlingskoordinator KHS-do, samhandlingssjef ved Drammen sykehus, klinikkdirektør Psykisk helse og rus Vestre Viken og dekan fra HSN, Fakultet for helsevitenskap. Det er, og vil bli, etablert konkrete interkommunale prosjekter og utviklingstiltak der både Vestre Viken og høgskolen fortsatt vil inngå i samarbeidet. Detaljer om prosjektene finner du i menyen på venstre side.

Det er skrevet Sluttrapporten for prosjektet "Samhandlingsreformen i Drammensregionen 2012". 

KHS-do  har et tett sammarbeid med  Kommunehelsesamarbeidet 26 kommuner (KHS-26), som en paraplyorganisasjon for koordinert og balansert planlegging i Vestre Viken-områdets 26 kommuner,  der felles overordnet og strategisk utvikling, i relasjonen mellom kommunene og Vestre Viken, ivaretas.

Publisert 01.06.2012 10:00
Sist endret 20.05.2016 10:36