Meny

Lokalt samarbeidsutvalg

Lokalt samarbeidsutvalg er knyttet til lokalsykehusfunksjonene og den kommunale helse- og omsorgstjeneste. Lokale forhold som geografi, infrastruktur, tjenestestruktur, befolkningssammensetning og kompetanse gjør at et likeverdig helsetilbud vil innebære lokale variasjoner i utforming av helsetjenesten.

  • Samarbeidet skal preges av en løsningsorientert holdning og prinsippet om at avgjørelser tas så nær pasient/bruker som mulig.
  • Samarbeidet skal skje på systemnivå, tjenestenivå og individnivå.    
  • Lokalt samarbeidsutvalg skal på den ene siden operasjonalisere strategier og føringer gitt av overordnet samarbeidsutvalg, og på den andre siden ivareta lokal prioritering, utvikling og initiativ.                   
  • Samarbeidsutvalgets funksjon skal være idéskapende så vel som problemløsende.

 

Les mer om Lokalt samarbeidsutvalg mellom Drammen sykehus og kommunene i Drammensområdet, utvalgets sammensetning, møtereferater etc. på: http://vestregionen.no/helse/kommunehelsesamarbeidet/lokalt_samarbeidsutvalg

Publisert 10.07.2012 10:41
Sist endret 30.08.2012 12:33