Meny

Historikk

Etter fase 1 - utredningsfasen - i "Samhandlingsreformen i Drammensregionen 2012" foreligger det en fyldig delprosjektrapport med faglige vurderinger og anbefalinger i forhold til FoU samarbeid. Disse tiltakene har blitt vurdert ut fra kommunenes eksisterende tilbud og behov for nye tjenester.

Prosjektet er tildelt kr 500 000,- i skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Buskerud i 2012, og noen av kommunene har omtalt dette i sine økonomiplandokumenter. I saksutredning til flere av kommunestyrene gis det et kortfattet bilde av FoU-samarbeidet.

I 2013 startet FoU-nettverket etter inngått avtale mellom de åtte kommunene, HBV og Vestre Viken. FoU-koordinator ble ansatt i 100 % stilling med arbeidssted på Vitensenteret ved HBV i Drammen, og fungerte fram til årsskiftet.

KHS-DO valgte å endre avtalen slik at arbeidsted ble utviklingsenheten i Drammen kommune og ny FoU-koordinator tiltrådte i 60 % stilling 1.juni 2014, som et toårig engasjement. Ny avtale ble underskrevet i februar 2015. FoU-koordinator leder en nettverksgruppe bestående av representanter for alle kommunene, HBV, Vestre Viken og kommuneoverlegene.

Publisert 30.06.2015 09:10
Sist endret 02.07.2015 11:17