Meny

FoU-nettverk

Kommunehelsesamarbeidet i Drammensregionen, KHS-DO, har valgt å samarbeide om Forskning og utvikling. Det er inngått avtale om et slikt samarbeid. Avtalen beskriver mandat for FoU-koordinator.  

En bredt sammensatt nettverksgruppe fungerer som arbeidsgruppe for FoU-koordinator. Den fungerer også som arbeidsgruppe for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Buskerud da mange tema er sammenfallende.

 

Publisert 30.06.2015 10:10
Sist endret 19.05.2016 13:06