Meny

Fagnettverk

Det er stort behov for erfaringsdeling, mange felles aktiviteter og felles behov for kompetanseheving innen en rekke områder.  Miljøene er ofte små innen den enkelte kommune. Vi har derfor opprettet egne fagnettverk for medarbeidere som har spesielle arbeidsoppgaver/områder.  Fagnettverkene er selvdrevne og møtes èn til to ganger pr år. Nettverkene rapporterer til FoU-koordinator, som også kan formidle kontakt.

Hva er et fagnettverk?

Mal for møter

Det er opprettet fagnettverk innen følgende områder:

  • Hverdagsrehabilitering
  • Lærings- og mestringssentre/Folkehelsekoordinator
  • Ansvarlige for lærlinger innen Helse- og Sosialfag.
  • Kompetanseutvikling og nettverksbygging innen Psykisk helse og rus
  • Rus og psykisk helse
  • KiD-instruktører
  • Koordinatorer for fritidskontakter innen psykisk helse
  • Utviklingshemming og psykisk helse
  • Dagsenter innen psykisk helse
  • Saksbehandlere som arbeider med tjenestetildeling innen psykisk helse

I tillegg deltar kommunene i eksterne nettverk innen kreftomsorg og palliasjon, velferdsteknologi og nettverk for demenskoordinatorer og Alert-instruktører.

 

Publisert 23.07.2015 13:13
Sist endret 19.05.2016 13:06