Meny

Invitasjon pårørendegruppe

Til deg som er pårørende
Kommunene i Drammensområdet (Kommunehelsesamarbeid – Drammensområdet) i samarbeid med Autismeforeningen i Buskerud starter opp  et treffsted for pårørende til personer med Aspergers syndrom (AS). En arbeidsgruppe har ansvar for gjennomføringen.

Treffstedet startes opp på bakgrunn av råd fra foreldre og fagpersonell og vil bli drevet etter anbefalinger for selvhjelpsgrupper se www.selvhjelp.no

Hensikten med treffstedet er at pårørende kan komme sammen, dele og søke kunnskap og erfaring hos hverandre.

Kommunehelsesamarbeidet legger tilrette for treffstedene, tema som tas opp avhenger av ønsker og behov fra pårørende.

Treffsted arrangeres første gang  torsdag, 29. januar kl 1900 – 2100  ved Lærings og Mestringssenteret  Landfalløya 78, 3023 Drammen

I første møtet vil det, i samarbeid, legges en møteplan og  struktur for hvordan møtene legges opp videre.

 

 

Spørsmål og påmelding til

Liv Elisabeth Havnerås
Nedre Storgate 24
Tlf. 91377045/32044673
liv.havneras@drmk.no

Hjertelig velkommen!

 

 

Publisert 19.01.2015 09:25
Sist endret 19.01.2015 09:41