Meny

Kommunehelsesamarbeid sikrer bedre tjenestetilbud

F.v. Kommunalsjef i Nedre Eiker kommune, Tor Erik Befring, konst rådmann i Øvre Eiker kommune, Morten Lauvbu, prosjektleder for KHS-DO, Liv Elisabeth Havnerås, kommunalsjef i Lier kommune, Bjørn Harry Støle, og samhandlingskoordinator i KHS-DO, Helen Kristiansen. Foto: Sunniva Riste-Bjørkli, Øvre Eiker kommune

Gjennom felles rammeavtaler og et felles kommunehelsesamarbeid, satser de syv involverte kommunene i Drammensområdet på å kunne gi brukerne et enda bedre tilbud innen psykisk helse- og rusarbeid. Ett tiltak er å styrke samarbeidet med private aktører.

26. juni ble nye rammeavtaler mellom Kommunehelsesamarbeidet Drammensområdet og private leverandører av heldøgnstjenester innen psykisk helse signert i rådhuset i Øvre Eiker kommune.  - Vi håper at vi gjennom et tettere samarbeid med private aktører og hverandre, kan få til enda bedre  og kvalitetssikrede tilbud til våre innbyggere, sier Bjørn Harry Støle, kommunalsjef i Lier kommune.

Større forutsigbarhet
Kommunehelsesamarbeid Drammensområdet, KHS-DO, ble etablert som en faglig og administrativ arbeidsmodell i 2012. Foruten de syv kommunene Øvre Eiker, Nedre Eiker, Hurum, Røyken, Lier, Svelvik, Sande i Vestfold og Drammen, deltar også Høgskolen i Buskerud og Vestfold ved Fakultet for Helsevitenskap, Vestre Viken HF ved Drammen Sykehus og Klinikk for Psykisk helse og Rus i samarbeidet. Nå har syv av kommunene gått sammen og fått på plass felles rammeavtaler innen omsorg, rus og psykisk helse, slik at de har felles leverandører av tjenester.
- Kommunehelsesamarbeidet har gjort det mulig å lage disse felles rammeavtalene vi nå har fått på plass. Dette vil skape mer forutsigbarhet blant annet i forhold til kostnader, kvalitet og tilgang på kompetanse. Det vil komme både kommunene og brukerne av tjenestene til gode, sier kommunalsjef Tor Erik Befring i Nedre Eiker kommune.

Økt livskvalitet
Fokuset på økt kvalitet i kommunetjenestene innen psykisk helse- og rusarbeid, handler om å gi brukerne en så god livskvalitet som mulig gjennom best mulig tjenester og oppfølging. Det kan for eksempel være å gi dem med ekstra utfordringer et godt sted å bo, hjelp til å håndtere personlig økonomi eller jobbtrening. Samarbeidet som nå er initiert, innebærer også et nærere samarbeid kommunene i mellom. - Vi kan dra stor nytte av hverandre ved å snakke sammen, utveksle erfaringer og lære av hverandre. Gjennom de nye avtalene, skal det også være en kompetanseutveksling mellom kommunene og de spesialiserte leverandørene, sier Befring.

 

For mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder i KHS-DO, Liv Elisabeth Havnerås, tlf 913 77 045.

Publisert 27.06.2014 08:21
Sist endret 27.06.2014 08:22