Kommunehelsesamarbeid Drammensområdet er et samarbeid mellom de åtte kommunene i Drammensregionen, Vestre Viken HF og Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Samarbeidet bygger på føringene i Samhandlingsreformen og på prosjekt "Samhandlingsreformen i Drammensregionen 2012" som ble avsluttet i april 2012.

Meny

Aktuelt

 • 12.12.2016

  Tilbud om hospitering

  FoU-samarbeidet i Kommunehelsesamarbeid Drammensområdet tilbyr nå hospitering Retningslinjer for hospitering Tilbud våren 2017           Vestre Viken slagenheten           Vestre Viken sårpoliklinikken           Vestre Viken, Medisin 1          Lier kommune hjemmetjenesten           Lier kommune lindrende...

 • 19.01.2015

  Selvhjelpsgruppe for pårørende til personer med aspergers syndrom

  Til deg som er pårørende Kommunene i Drammensområdet (Kommunehelsesamarbeid – Drammensområdet) i samarbeid med Autismeforeningen i Buskerud starter opp  et treffsted for pårørende til personer med Aspergers syndrom (AS). En arbeidsgruppe har ansvar for gjennomføringen. Treffstedet startes opp på bakgrunn a...

 • 27.06.2014

  Kommunehelsesamarbeid sikrer bedre tjenestetilbud

  Gjennom felles rammeavtaler og et felles kommunehelsesamarbeid, satser de syv involverte kommunene i Drammensområdet på å kunne gi brukerne et enda bedre tilbud innen psykisk helse- og rusarbeid. Ett tiltak er å styrke samarbeidet med private aktører. 26. juni ble nye rammeavtaler mellom Kommunehelsesamarb...

 • 03.02.2017

  Til deg som har diagnosen asberger syndrom eller lettere autisme

  Kommunenehelsesamarbeidet Drammensområdet  og Autismeforeningen i Buskerud inviterer til treffsted for personer med asberger syndrom eller en autismespekterforstyrrelse. Mer informasjon,dato, tid og sted 2017

 • Arkiverte saker